gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Село Дъбовец е едно от най-младите села на територията на общината. Заселването му е започнало едва от 1920 г., а основателите му са преселници от Беломорска Тракия. Месността се оказва подходяща за тях, те се установяват там и го наричат Дъбовец, заради голямата дъбова гора, която е в близост. В начало то е наброявало 250 жители, към м.юли 2015 г. те са 52.
    Селото е разположено на пътя за Ивайловград и с. Вълче поле, но въпреки доброто си местоположение постепенно затихва като населено място.