gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Храмът е строен в периода 1927-1929 година.Осветен е на 12.10.1930 година.
Стенописите в храма са дело на Николай Ростовцев и на Александър Сорокин.Изписани са в периода 1954-1955 г. Стенописите, както и декоративните мотиви са в неовизантийски стил и са съобразени с особеностите на архитектурата.
Архиерейският трон е дело на резбаря Иван Касев - един от последните представители на Тревненската художествена школа, известна с това, че творците възприемат фигуралната живопис по нов начин, моделират формата с леки сенки и преход, внасят омекотена светлина и обогатяват колорита.
Чуждите влияния се пречупват през тълкуване, което придава характерен облик на тревненските икони. Творците от Тревненската художествена школа рисуват с темпера, която е силно вернизирана,чрез което се получават свежи, дълбоки тонове. Във втория план се появяват пейзажът. Заемат се някои сюжети от италианския Ренесанс. В житийните сцени се внасят много битови мотиви орачи, пастири, градинари.
Църквата е изградена в стила на неовизантийската традиция, но в него се долавя стремеж за създаване на нов, съвременен синтез на изкуства, който е здраво свързан с възрожденската традиция.