gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл.65 от  Семеен кодекс  
  • Чл.49 от Закон за гражданската регистрация  

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ДОКУМЕНТА В СРОК:

  • 3 месеца

 

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

  • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

  • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
  • Като вътрешна куриерска пратка.
  • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.