gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл. 4-12 от Семейния кодекс;
 • Чл.35, чл.38, чл.40, ал.1 и чл.51 от  Закона за гражданска регистрация;
 • Чл.54от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец;

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращсе на пл. „Трети март“

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАЯВИТЕ ДАТАТА И ЧАСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК В ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Декларация за сключване на граждански брак /по образец/;
 • Документ за самоличност (лична карта)и на двете лица;
 • Медицински свидетелства – оригинал;
 • При избран режим на имуществени отношения – нотариално заверена декларация от двамата съпрузи или Удостоверение за сключен брачен договор от нотариус;
 • Решение от Районен съд за лица между 16 и 18 години.

 

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК.

 

СПОРЕД РИТУАЛА, КОЙТО СТЕ СИ ИЗБРАЛИ, ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 1. Сключване на граждански брак в ритуална зала „Любимец“ – 50,00 лв.
 2. Сключване на граждански брак извън ритуална зала „Любимец“ – 80,00 лв.
 3. Сключване на граждански брак в „Център за информация и услуги на гражданите“ – 40,00 лв.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите;
 • По банкова сметка:

  IBAN: BG21 UBBS 8002 8413 8730 00

  BIC: UBBS BGSF

  ОББ АД  гр. Любимец 

Кодът за вида плащане е: 448007