gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

logo s lice kum horataРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

  • Чл. 29 и чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост;
  • Чл.5 от Наредба за водене на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

  • списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  • копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
  • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

 

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

  • 14 работни дни.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.