Със своя Заповед № РД-09-692/05.11.2019 г. Кметът на Община Любимец определя длъжносто лице , което да издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Повече информация вижте в прикачения фаил.