Със своя Заповед № РД-09-078/03.02.2020 г. Кметът на Община Любимец забранява пашата на едър и дребен рогат добитък в горските територии - общинска собственост на територията на Община Любимец

Пълният текст може да разгледате тук