Заповед № РД-09-044/27.01.2017 г. за одобряване на ПУП /ПРЗ/ като се измени регулацията по плана на гр. Любимец

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате в прикачения файл.