Заповед № РД-09-069/02.02.2017 г. за одобряване на ПУП /ПРЗ/ за изменяне на регулация в гр. Любимец