Заповед № РД-09-072/06.02.2017 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.