Заповед № РД-09-342/28.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с учредяване на възмездно безсрочно право на приспособяване на обект "Метално стълбище за външен достъп" в УПИ - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.