Със своя Заповед № РД-09-440/22.08.2017 г. Кметът на община Любимец настанява Лиляна Димитрова Стойкова като наемател в общинско жилище.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.