Със своя Заповед № РД-09-449/31.08.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия за провеждане на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на община Любимец

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.