Със своя Заповед № РД-09-036/10.01.2018 г. Кметът на община Любимец допуска да се изготви проект за ПУП /ПЗ/ и се преотреди за кметство в с. Оряхово.

Повече информация може да намерите в прикачения фаил