Със своя Заповед №РД-09-459/07.08.2018 г. Кметът на община Любимец определя самостоятелно заведение за хранене и развлечение - Бистро "Джани".

 

Текст на заповедта.