Със своя Заповед №РД-09-462/07.08.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отмени Акт за частна общинска собственост в землище на с. Йерусалимово.

 

Текст на заповедта.