Със своя Заповед №РД-09-489/15.08.2018 г. Кметът на община Любимец учредява в полза на ЕВН България ЕР ЕАД гр. Пловдив безвъзмездно право на прокарване на отклонение на общата мрежа на техническата инфраструктура на община Любимец.

 

Текст на заповедта.