Със своя Заповед № РД-09-618/25.09.2018 г. Кметът на община Любимец обявява класирането на участниците и определя изпълнител на обществена поръчка, свързана с изпълнение на строително-монтажни работи.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.