Със своя Заповед № РД-09-651/05.10.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда предвиденият резерв за неотложни и непредвидени разходи в делегираните от държавата дейности - НУ "Хр. Ботев" да бъде използван за ремонт и придобиване на активи. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.