Със своя Заповед № РД-09-655/08.10.2018 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.