gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-190/01.04.2019 г. Кметът на  Община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията,който да проведе заседание на 03.04.2019 г.

Повече подробности вижте в прикачения фаил