gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-159/20.03.2019 г. Кметът на Община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване на 05.04.2019 г.

Повече информация вижте в прикачения фаил