gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-473/16.08.2019 г. Кметът на Община Любимец нарежда да се проведе на 03.09.2019 г. от  11:00 часа  в зала "Любимец", сграда пл. "Трети март" №1, ет. 3, публичен търг с явно наддаване.

Повече информация вижте в прикачения фаил