gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Заповед № РД-09-001/04.01.2016 г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

За одобряване на план за регулация - промяна на уличната регулация на ул."Църковна"

 

Пълният текст на Заповедта може да видите от тук