gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

За одобряване изменение но дворищнорегулационен план - по плана на с. Йерусалимово.

 

Пълният текст на Заповедта може да видите от тук