gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 

За допускане изготвянето на проект на Подробен устройствен план - за застрояване в землището на гр. Любимец.

 

Пълният текст на Заповедта може да видите от тук