gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Любимец предлага проект на Докладна записка за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на общинската пътна мрежа и улици в Община Любимец, приета с Решение № 76, Протокол № 11/02.12.2004 г.

 

Пълният текст на Докладната записка и изменението на наредбата може да изтеглите от прикачения файл.