gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Изменения и допълнения на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, приета с Решение № 217 на 26.03.2003 г. на Общински съвет Любимец, последно изменена и допълнена с Решение № 222/31.03.2017 г.

 

Пълният текст на Наредбата може изтеглите от прикачения файл.