gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Във връзка с реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа и изискванията на Закона за социално подпомагане, е необходимо ежегодно да бъде разработван и приеман Годишен план за развитие на социалните услуги в общината със заложени дейности, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

В тази връзка Ви предлагаме Докладна записка до Общински съвет Любимец и проект на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Любимец.