gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, Община Любимец, чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Любимец.

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на община Любимец

 

Докладна записка, относно приемането на Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на община Любимециемането на Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските училища на територията на община Любимец

 

Проект на Наредбата