gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

Общинска администрация разработи и предлага на Вашето внимание изменение и допълнение на нормите на Раздел ІV от Наредба № 17 за отглеждането на животни на територията на Община Любимец.

Проектът не е свързан с изпълнение на конкретен акт на Европейския съюз, поради което не е приложен анализ за съответствие с европейското право. Предлаганите изменения и допълнения са в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове в българското законодателство, уреждащи тази материя.

За да се запознаете с пълния текст на Докладната записка и мотивите към нея, моля, отворене прикачения файл.