gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване  на улични и тротоарни настилки, вътрешно- квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция и присъединяване, както и мотиви към нея.

 

Пълният текст на проекта на Наредба № 20 може да видите от прикачения файл.