gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Докладна записка и проект на изменение на Наредба № 28 за опазване на околната среда и изграждане и опазване на зелената система на територията на община Любимец, приета с Решение № 162, Протокол № 16/07.12.2016 г. на Общински съвет Любимец.

Текстът на докладната записка, заедно с мотивите към нея може да разгледате от прикачения файл.