gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме ви Докладна записка и проект за изменение на Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на Община Любимец.

 В Докладната записка са представени и мотивите, които налагат приемането на изменение на наредбата.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.