gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Уважаеми дами и господа,

Предлагаме Ви проект на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец, приета с Решение № 217 от 26.03.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 419 от 12.12.2018 г., на Общински съвет Любимец.

 

Пълният текст на проекта на наредбата може да изтеглите от тук.