gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме Ви проект на изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Любимец, както и мотивите за промяната.

Основните причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата са, че с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020 г.) се обяви извънредно положение на територията на Република България до 13.05.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19. 

Министърът на здравеопазването наложи противоепидемични мерки, които ограничават възможността на гражданите да посещават масови мероприятия, обществени сгради и т.н., като освен това се наложи преустановяване или реорганизация в работата на множество предприятия и институции. С оглед промените, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 

Съгласно §26 от ПЗР на закона „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година“.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не е предвиден срок, при който ТБО може да се заплати с отстъпка, но в чл.69 от ЗМДТ е посочено, че таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.