gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми съграждани,

Предоставяме Ви проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Любимец, свързана с реда, условията и критериите за ползване на общинските спортни обекти.

Наредбата предстои да се разгледа на заседание на Общински съвет Любимец. В Докладната записка са описани мотивите за приемането й. За да се запознаете с повече подробности, вижте прикачените файлове.

 

Докладна записка за приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Любимец.

 

Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти