gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Уважаеми дами и господа,

Настоящото предложение е за допълнение на Приложение № 1 към чл.54 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец.

Причината, която налага допълнението на Приложение № 1, е необходимостта да се предлагат нови услуги, които община Любимец ще предоставя на физически и юридически лица и да се определят съответните цени на услуги за извършването им. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.