gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Наредба №17 за отглеждане на животни на територията на Община Любимец е приета с Решение №213 на Общински съвет Любимец, протокол № 23 от 29. 06. 2010 г., последно изменена и допълнена с Решение №396 от 24.08.2018 г., на Общински съвет Любимец.

Общинска администрация продължава да полага усилия за промяна на общата визия на град Любимец – обновяват се сгради, рехабилитират се и изцяло се ремонтират улици, а голяма част от ресурсите на администрацията са ангажирани и работят за опазването и поддържането на чистотата на града.

В град Любимец от години съществува проблем с отглежданите селскостопански животни на територията му. През 2010 г. Общински съвет – Любимец е приел Наредба № 17 за отглеждането на животни на територията на община Любимец, регламентираща районирането, позволения брой, правилата и условията за отглеждане на животни.

Докладна записка за Изменение и допълнение на Наредба № 17 за отглеждането на животни на територията на община Любимец