gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото предложение за приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец е продиктувано от измененията на чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, обнародван в бр. 60 / 07.07.2020 г. на Държавен вестник. Същите касаят правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на таксиметров превоз на пътници.

Приетите промени са в сила от 01.01.2021 г. и са в  насоки, описани подробно в прикачения файл.