gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме Ви да се запознаете с проект на Наредба № 31 за отпускане на стипендии и финансово подпомагане на студенти от Община Любимец. Мотивите за приемане на наредбата са няколко, като някои от по-основните са, че всяка година все повече млади жители на общината, които завършват висшето си образование, избират да я напуснат. По-доходоносни се оказват пазара на труда в големите градове и позициите, обявени от чуждестранни работодатели. „Изтичането на умове“ от страната ни се превърна в трайна тенденция. Определени отрасли на индустрията наемат неквалифицирани кадри, поради липсата на специалисти в съответните области и влагат стотици хиляди в обучението им. Други биват ликвидирани.

Забелязва се и отлив на желаещите да се образоват по редица специалности, което води до заличаването им от списъците на висшите учебни заведения в България.

Липсват специалисти. Липсват и млади хора. Това са и причините малки общини като Любимец постепенно да се обезлюдяват.

Ето защо, общинското ръководство сметна за необходимо да се направят първи стъпки за задържане на млади и образовани хора в Любимец. Именно затова представям на Вашето внимание проект за наредба за отпускане на стипендии и финансово подпомагане на студенти от Община Любимец.

 

С пълния текст на Докладната записка може да се запознаете от прикачения файл.

Проект на Наредба № 31 за отпускане на стипендии и финансово подпомагане на студенти от Община Любимец