gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В прикачения файл по-долу Ви предлагаме да се запознаете с Докладната записка, свързана приемане на плана за действие на община Любимец за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023) и самият план. Те ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет- Любимец.

 

С повече подробности по Докладната записка може да се запознаете от тук.

 

 План за действие на община Любимец за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023)