gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и ггоспода,

Представяме Ви Докладна записка от Кмета на община Любимец инж. Анастас Анастасов, свързана с проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

В проекта на Докладната записка се предлага промяна на такси и цени на улуги, с които ще се запознаете в прикачения файл по-долу.

Там са изложени и всички мотиви и основания за приемането й. 

 

Проект на докладната записка за изменение и допълнение на Наредба №7