gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, община Любимец разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/.

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планиране в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Любимец публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат изпратени на електронен адрес: oba@lyubimets.bg в срок до 01.04.2023 г. включително.

 

Анализ на потребностите

 

Приложение № 1 - желаещи

 

Приложение № 2 - образование

 

Приложение № 3 - здравеопазване

 

Приложение № 4 - персонал

 

Приложение № 5 - критерии

 

Приложение