gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.

В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание  за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата).

Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат до 9.11.2023 г. на електронна поща oba@lyubimets.bg или в деловодството на общината.