gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание вътрешните правила за работа на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините  Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово, Община Любимец публикува на интернет страницата си протокол №10 от 22.01.2015г. от заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините  Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с протокола  чрез прикачения файл.