На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме гражданите на град Любимец, че Община Любимец има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на три тенис игрища на открито и прогледна ограда с височина 6 м“

     В срок от 14 дни (от 06.07.2018г. до 20.07.2018г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „ Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.