На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересувани лица, че "ТЕРАВИС" ЕООД, гр. Харманли има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на система за автоматично капково напояване на съществуващо лозово насаждение на площ от 117,008 дка, в землището на село Оряхово, община Любимец"

     В срок от 14 дни (от 14.12.2018г. до 28.12.2018г. вкл. ) заинтересуваните лица могат да се запознаят с информацията и да изразят становища в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org