На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме засегнатото население на община Любимец, че "БТК" ЕАД има следното инвестиционно предложение:

"Преустройство на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД PD2271 "Momkovo"