Уважаеми съграждани,

Съгласно Наредба № 13/ 26.08.2016 г., чл. 8 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, Ви уведомяваме, че Железопътна секция Пловдив ще извърши третиране с хербициди, за справяне с нежеланата растителност по железопътната линия и прилежащите и гари. Третирането се извършва в часовете от 9,00 до 16,00 часа  в срок от 14.05.2019 г до 15.05.2019г..